Burton Smith

Final Resting Place

Montrose Cemetery
P.O Box 66
Montrose, Pennsylvania, United States

Final Resting Place

Montrose Cemetery
P.O Box 66
Montrose, Pennsylvania, United States
18801
Share Your Memory of
Burton